company_history

วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทที่ได้สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงให้กับวงการโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยไปสู่โรงภาพยนตร์ระดับโลกครั้งแรกของเมืองไทย ด้วยการเปิดตัวโรงภาพยนตร์ อีจีวี และสร้างโรงภาพยนตร์ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 65 โรงภายในระยะเวลา 18 เดือน ด้วยงบประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานก่อสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้กับวงการเสมอมา

 
วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ มีความทุ่มเทในการนำเสนอแนวคิดใหม่ ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาด และมีความเป็นหนึ่งในทุกระดับการพัฒนาหรือ ‘Best in Class’
 
ปัจจุบัน วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ หรือ Creative Living ตอบรับความต้องการของผู้อยู่อาศัย ด้วยการนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาในทุก ๆ โครงการ
 
บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมี คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร